Formularz reklamacji

    wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)nieodpłatną naprawę towaru(art. 561 § 1)
    obniżenia ceny towaru o kwotę
    Kwota obniżki (słownie) i przelanie na konto*
    odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto * (art. 560 § 1)

    *W przypadku zwrotu lub obniżki prosimy podać numer konta